Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за 2009 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

2008р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

2008р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

5400,68

81,2

100,0

15260,37

79,8

100,0

–9859,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги в обробній промисловості

924,34

2724,3

17,1

1868,96

111,3

12,2

–944,62

Послуги  готелів  і ресторанів

419,13

62,2

7,8

1092,96

68,2

7,2

–673,83

Послуги транспорту та зв’язку

1994,60

51,9

36,9

696,84

34,7

4,6

1297,76

Послуги, пов’язані  з фінансовою діяльністю

19,27

648,8

0,4

26,69

14,2

0,2

–7,42

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

1808,25

97,5

33,5

6846,01

87,4

44,8

–5037,76

Послуги, пов’язані з державним управлінням

4472,35

84,3

29,3

–4472,35

Послуги у сфері освіти

228,86

99,1

4,2

256,56

60,5

1,7

–27,70

Послуги, пов’язані  з охороною здоров’я та соціальною допомогою

6,23

86,5

0,1

6,23