“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл област≥

за с≥ченьЦлипень 2009 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

 

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цлипн€ 2008р.

у % до

загального

обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Цлипн€ 2008р.

у % до

загального

обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

 

”сього

161250,4

62,4

100,0

166777,4

76,4

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

5893,9

54,9

3,7

1561,0

40,2

0,9

 

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

486,0

238,8

0,3

 

02 м'€со та харчов≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

970,5

26,6

0,6

 

04 молоко та молочн≥ продукти; €йц€; мед

5893,9

54,9

3,7

104,5

355,1

0,1

 

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

20091,6

129,8

12,5

4193,4

56,7

2,5

 

06 жив≥ рослини та продукти кв≥тництва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

07 овоч≥, коренеплоди

1217,4

65,2

0,8

3,4

3,6

0,0

 

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи; цитрусов≥

154,7

67,7

0,1

Ц

Ц

Ц

 

09 кава, чай, пр€нощ≥

153,3

315,7

0,1

Ц

Ц

Ц

 

10 зернов≥ культури

13278,0

144,7

8,2

183,3

9,2

0,1

 

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2902,9

81,4

1,8

920,9

23,5

0,6

 

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

2381,0

408,5

1,5

1309,6

4500,9

0,8

13 камед≥, смоли

2,4

17,6

0,0

1773,3

130,1

1,1

 

14 ≥нш≥ продукти рослинного походженн€

1,7

51,1

0,0

3,0

Ц

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного

походженн€

2710,4

146,2

1,7

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

28846,1

156,8

17,9

52010,6

160,0

31,2

 

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

1070,2

83,6

0,7

314,3

483,0

0,2

18 какао та продукти з нього

1327,2

65,0

0,8

Ц

Ц

Ц

 

 

19 продукти ≥з зернових культур

1225,1

83,4

0,8

Ц

Ц

Ц

 

 

20 продукти переробки овоч≥в, плод≥в

246,3

54,3

0,2

Ц

Ц

Ц

 

 

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

126,8

124,9

0,1

202,2

18,9

0,1

 

 

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

4219,1

91,4

2,6

1464,7

Ц

0,9

 

 

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

1128,9

247,8

0,7

10,4

38,3

0,0

 

 

24 тютюн

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

Е1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

3360,6

38,3

2,1

2188,4

72,6

1,3

 

 

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥

матер≥али, цемент

965,2

84,9

0,6

0,2

0,3

0,0

 

 

26 руди, шлаки та зола

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

27 енергетичн≥ матер≥али; нафта та продукти њњ перегонки

2395,5

31,3

1,5

2188,2

76,1

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

722,9

120,9

0,4

15875,5

60,9

9,5

 

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

2,8

3,7

0,0

69,8

37,7

0,0

 

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

133,7

161,7

0,1

521,5

3,7

0,3

 

30 фармацевтична продукц≥€

12,3

59,4

0,0

Ц

Ц

Ц

31 добрива

81,4

Ц

0,1

7660,8

Ц

4,6

 

32 екстракти дубильн≥, барвники

0,5

7,4

0,0

1857,4

48,5

1,1

 

33 еф≥рн≥ ол≥њ, косметичн≥ препарати

351,4

1053,9

0,2

2005,5

123,0

1,2

34 мило, мийн≥ засоби

39,1

16,5

0,0

963,4

53,3

0,6

 

35 б≥лков≥ речовини

7,7

Ц

0,0

1881,5

68,7

1,1

 

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

17,0

Ц

0,0

 

37 фото- або к≥немато-граф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

29,9

1491,2

0,0

 

38 ≥нш≥продукти х≥м≥чноњ промисловост≥

94,2

66,5

0,1

868,7

48,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та каучук

6138,5

63,9

3,8

17544,9

70,6

10,5

39пол≥мерн≥ матер≥али,пластмаси

6052,4

63,0

3,8

16752,8

72,0

10,0

40 каучук, гума

86,1

15049,2

0,1

792,1

50,1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўк≥р€на ≥ хутр€на сировина та вироби з них

Ц

Ц

Ц

2906,0

78,8

1,7

 

41 шкури та шк≥ра необроблен≥

Ц

Ц

Ц

2841,4

79,4

1,7

 

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц

Ц

Ц

41,4

62,7

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

23,2

53,5

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

≤X.ƒеревина ≥ вироби з деревини

8576,5

56,2

5,3

30,9

14,1

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

8576,5

56,2

5,3

30,9

14,2

0,0

 

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

40747,3

74,2

25,3

22327,7

69,2

13,4

 

47 маса з деревини

2,2

152,5

0,0

19,6

13,4

0,0

 

48 пап≥р та картон

40708,7

74,2

25,2

22228,0

69,4

13,3

 

49 друкована продукц≥€

36,4

Ц

0,0

80,1

126,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстиль тавироби з текстилю

21449,9

30,1

13,3

21333,9

87,8

12,8

 

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

51 вовна

3289,0

47,5

2,0

3365,6

55,9

2,0

 

52 бавовна (тканини)

1,4

16,5

0,0

195,0

28,9

0,1

 

53 ≥нш≥ рослинн≥ волокна

42,6

5,7

0,0

251,4

34,0

0,2

 

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

2501,5

14,6

1,6

3901,3

89,3

2,3

55 х≥м≥чн≥ штапельн≥ волокна

1595,2

25,0

1,0

5729,9

82,8

3,4

 

56 вата

2707,7

153,3

1,7

6493,2

198,0

3,9

 

57 килими

Ц

Ц

Ц

104,2

63,0

0,1

 

58 спец≥альн≥ тканини

0,3

9,7

0,0

429,4

70,6

0,3

 

59 текстильн≥ матер≥али

5268,9

19,0

3,3

201,0

62,6

0,1

 

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

416,3

55,0

0,2

61 од€г трикотажний

6,1

11,0

0,0

Ц

Ц

Ц

62 од€г текстильний

6035,3

57,8

3,7

33,7

60,0

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,7

Ц

0,0

212,9

131,7

0,1

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

6550,5

81,4

4,1

526,3

74,2

0,3

64 взутт€

6550,5

81,4

4,1

526,3

74,2

0,3

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

67 оброблен≥ пух та перо

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу,цементу, керам≥ки, скла

Ц

Ц

Ц

1421,9

47,8

0,9

 

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

118,2

16,8

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

2,6

6,8

0,0

 

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

1301,1

58,3

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€,

дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

3,4

8,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1229,0

12,1

0,8

4252,7

55,9

2,5

 

72 чорн≥ метали

800,0

12,1

0,5

12,6

16,7

0,0

 

73 вироби з чорних метал≥в

313,6

10,2

0,2

874,1

46,3

0,5

 

74 м≥дь ≥ вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

0,2

5,7

0,0

 

75 н≥кель ≥ вироби з н≥келю

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з алюм≥н≥ю

0,6

68,6

0,0

2151,7

79,8

1,3

 

78 свинець ≥ вироби ≥з свинцю

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

79 цинк ≥ вироби ≥з цинку

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

80 олово та вироби з олова

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

2,6

1,4

0,0

64,0

107,2

0,0

 

82 ≥нструмент, ножов≥ вироб膆

112,2

48,6

0,1

615,5

29,7

0,4

 

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

0,0

0,1

0,0

534,5

81,0

0,3

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћехан≥чне обладнанн€; машини та механ≥зми, електрообладнанн€ та њхчастини; пристроњдл€ записуванн€ або в≥дтворенн€ зображенн€ ≥ звуку

8933,4

74,1

5,5

15801,4

39,9

9,5

84 котли, машини, апарати ≥ механ≥чн≥ пристроњ

6053,5

69,3

3,8

14820,1

38,9

8,9

85 електричн≥ машини ≥ устаткуванн€

2879,9

86,4

1,8

981,3

63,7

0,6

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤. “ранспортн≥ засобита шл€хове обладнанн€

1736,9

9,8

1,1

1456,2

53,9

0,9

 

86 зал≥зничн≥ або трамвайн≥ локомотиви, шл€хове обладнанн€

57,3

280,6

0,0

Ц

Ц

Ц

 

87 наземн≥ транспортн≥ засоби,кр≥м зал≥зничних

1679,6

9,8

1,0

1456,2

54,0

0,9

 

88 аеронав≥гац≥йн≥ або косм≥чн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 плавуч≥ засоби морськ≥ або р≥чков≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади ≥ апарати оптичн≥ дл€ фотографуванн€або к≥нематограф≥њ;†† апарати медико-х≥рург≥чн≥; годинники; музичн≥≥нструменти

3239,6

204,1

2,0

1000,2

121,2

0,6

 

90 прилади ≥ апарати

3239,6

204,3

2,0

1000,2

163,1

0,6

 

91 годинники

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ товари ≥ вироби

746,3

36,8

0,5

1783,8

36,6

1,1

 

94 мебл≥

299,0

31,7

0,2

922,2

37,6

0,6

 

95 ≥грашки, ≥гри

439,2

40,6

0,3

1,3

9,1

0,0

 

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

8,1

220,4

0,0

860,3

35,8

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 ¬иробимистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

468,4

55,0

0,3

 

–≥зне

277,0

Ц

0,2

91,0

Ц

0,1

 

 

_________________

1 нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до«акону ”крањни "ѕро державну статистику".