Пасажирські перевезення за 2013 рік

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.

у % до

2012р.

млн.пас.км

у % до

2012р.

Усіма видами транспорту

105,6

85,1

908,8

90,7

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

69,1

82,6

740,7

90,8

водним

0,0

99,5

0,3

102,9

тролейбусним

36,5

90,3

167,8

90,3

_____________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.