Пасажирські перевезення за січень–березень 2013 року

 

 

Перевезено (відправлено)

пасажирів

Пасажирооборот

млн.         

у % до

січня–березня 2012р.

 млн.пас.км  

у % до 

січня–березня 2012р.

Усіма видами транспорту

26,2

85,4

211,5

86,4

у тому числі

 

 

 

 

автомобільним1

17,0

83,9

168,8

86,0

тролейбусним

2

88,3

2

88,3

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».