Основні показники роздрібної торгівлі1

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі,

млн.грн

У тому числі питома вага,

у %

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств

роздрібної торгівлі

(у порівнянних цінах)

до попереднього року, %

Наявність об'єктів роздрібної торгівлі підприємств

на кінець року, од

У тому числі

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

магазини

об'єкти торгівлі напівстаціонарні2

2017

10285,1

47,8

52,2

104,1

1129

988

141

______________________

1 Дані наведено щодо підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Кіоски та автозаправні станції (АЗС), включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).