Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

в січні–березні 2020 року

 

 

 

Січень–березень

2020р.

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

4375,6

 продовольчі товари

372,7

 непродовольчі товари

4002,9

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

 продовольчі товари

8,5

 непродовольчі товари

91,5

Частка продажу товарів, що вироблені

на території України, %

43,6

 продовольчі товари

82,8

 непродовольчі товари

40,0