Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

у 2021 році

 

 

Січень–березень

2021р.

Січень–червень 2021р.

Січень–вересень 2021р.

2021р.

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

4441,3

9066,4

 

 

продовольчі товари

424,9

948,7

 

 

непродовольчі товари

4016,4

8117,7

 

 

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

100,0

 

 

продовольчі товари

9,6

10,5

 

 

непродовольчі товари

90,4

89,5

 

 

Частка продажу товарів, що вироблені на території України, %

46,3

48,4

 

 

продовольчі товари

85,9

87,1

 

 

непродовольчі товари

42,1

43,9

 

 

Питома вага продажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі, %

35,6

34,4

 

 

продовольчі товари

41,6

42,0

 

 

непродовольчі товари

35,0

33,6

 

 

Запаси товарів на кінець звітного кварталу (без ПДВ), млн.грн

1763,6

1603,8

 

 

продовольчі товари

173,3

179,8

 

 

непродовольчі товари

1590,3

1424,0