Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році1

(остаточні дані)

 

    (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-

лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї реалі-зованої продук-ції

 

Промисловість

В+С+D

2391347,3

4793240,9

7700774,8

10070394,2

12705336,7

15420275,1

18481700,2

21371759,1

24348345,4

27442320,0

30787778,7

34443952,0

100,0

  Добувна та переробна промисловість

В+С

1596269,3

3319572,6

5474033,9

7344979,2

9554281,7

11816364,9

14416422,1

16856508,0

19375071,4

21932934,3

24566133,5

27360211,5

79,4

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В

145763,4

231285,2

334493,1

488497,3

702887,2

933370,3

1088067,5

1313245,5

1503194,5

1715043,1

1943835,1

2137538,9

6,2

   Переробна промисловість

С

1450505,9

3088287,4

5139540,8

6856481,9

8851394,5

10882994,6

13328354,6

15543262,5

17871876,9

20217891,2

22622298,4

25222672,6

73,2

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

864296,5

1815522,0

3078752,7

4275704,4

5589421,7

6863617,3

8268404,6

9426334,6

10711987,6

12043841,1

13498159,9

14910680,0

43,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

47390,7

115938,3

197015,3

222441,8

252539,5

302130,1

398454,1

478719,3

565639,7

657218,7

739109,4

894265,8

2,6

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

215412,1

478251,9

729161,0

930202,7

1164769,6

1482320,7

1879215,6

2237600,6

2585699,5

2926321,9

3255636,9

3522679,6

10,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

34008,9

71297,1

117769,4

146235,5

183150,0

225587,4

268999,3

312892,4

362158,5

404988,4

449100,1

487343,7

1,4

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

42322,6

92510,9

170225,8

255528,9

370758,0

509830,4

697835,5

911751,1

1130485,7

1362121,0

1505976,8

1610036,3

4,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

43986,6

98398,9

170300,3

220609,3

272517,4

319660,0

391984,0

455793,0

534178,1

618438,4

689884,7

786029,3

2,3

машинобудування

26-30

142398,0

289146,4

476249,2

559351,3

714407,0

832826,0

1009087,9

1217878,6

1402600,0

1535462,4

1723769,8

2129885,8

6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

741007,2

1358644,6

2045316,6

2486446,9

2855296,9

3244903,4

3648120,9

4046392,4

4447627,5

4928334,4

5582873,6

6388206,8

18,6

  Водопостачання;    каналізація, поводження з відходами

Е

54070,8

115023,7

181424,3

238968,1

295758,1

359006,8

417157,2

468858,7

525646,5

581051,3

638771,6

695533,7

2,0

____________________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними   продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2021р.).

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.