Індекси промислової продукції за видами діяльності

за 2013–2021 роки

 

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

89,6

97,2

91,2

105,8

96,5

99,2

89,9

93,2

97,6

 Добувна та переробна   

 промисловість

B+C

87,8

97,1

91,5

105,2

96,5

98,4

89,3

92,0

97,6

  Добувна промисловість і розроблення  кар'єрів

B

81,8

91,8

81,2

81,3

93,0

103,2

102,6

96,6

92,5

  Переробна    промисловість

С

90,4

99,2

95,2

112,5

97,3

97,5

86,4

89,8

100,3

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів,

    напоїв і тютюнових виробів

10-12

88,5

102,7

104,1

118,6

 

90,2

95,2

82,0

95,2

89,7

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

95,7

88,0

84,7

117,8

 

101,8

106,5

82,2

76,5

83,1

    виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та

    поліграфічна діяльність

16-18

94,7

102,0

58,8

88,3

 

110,9

111,3

90,5

88,3

106,9

    виробництво коксу

    та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

    виробництво хімічних речовин

    і хімічної продукції

20

116,1

83,5

93,2

115,0

171,7

97,9

103,0

105,1

83,0

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 

    виробництво гумових і пластмасових

    виробів, іншої неметалевої

    мінеральної продукції

22,23

94,4

90,2

102,1

98,7

 

105,6

89,3

100,9

127,1

105,3

    металургійне виробництво,

    виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

91,8

96,0

83,1

122,0

 

121,2

120,7

128,3

100,2

113,1

    машинобудування

26-30

81,3

88,5

96,9

116,3

117,1

81,6

81,2

66,7

148,5

  Постачання електроенергії,

  газу, пари та кондиційованого

  повітря 

D

100,5

97,5

89,7

109,3

 

96,7

103,3

92,9

99,0

97,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.