Індекси промислової продукції за видами діяльності

за 2013–2019 роки

 

 (відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

89,6

97,2

91,2

105,8

96,5

99,2

89,9

 Добувна та переробна   

 промисловість

B+C

87,8

97,1

91,5

105,2

96,5

98,4

89,3

  Добувна промисловість і розроблення  кар'єрів

B

81,8

91,8

81,2

81,3

93,0

103,2

102,6

  Переробна промисловість

С

90,4

99,2

95,2

112,5

97,3

97,5

86,4

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво харчових  

    продуктів, напоїв та   

    тютюнових виробів

10-12

88,5

102,7

104,1

118,6

 

90,2

95,2

82,0

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

95,7

88,0

84,7

117,8

 

101,8

106,5

82,2

    виготовлення виробів з  

    деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

94,7

102,0

58,8

88,3

 

110,9

111,3

90,5

    виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

116,1

83,5

93,2

115,0

171,7

97,9

103,0

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 

    виробництво гумових і

    пластмасових   виробів,  іншої 

    неметалевої мінеральної

    продукції

22,23

94,4

90,2

102,1

98,7

 

105,6

89,3

100,9

    металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

91,8

96,0

83,1

122,0

 

121,2

120,7

128,3

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устатковання

26-30

81,3

88,5

96,9

116,3

 

117,1

81,6

81,2

  Постачання електроенергії,

  газу, пари та кондиційованого

  повітря 

D

100,5

97,5

89,7

109,3

 

96,7

103,3

92,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.