Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2015–2020 роках1

 

 

Код за КВЕД-2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

Промисловість

B+C+D+E

28063,8

100,0

38682,1

100,0

47369,4

100,0

44374,2

100,0

42020,3

100,0

40149,4

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

2282,0

8,1

2445,9

6,3

2199,9

4,6

3479,7

7,9

2646,7

6,3

1590,1

4,0

Переробна промисловість

C

21785,5

77,7

29586,2

76,5

37255,1

78,7

31470,5

70,9

29756,3

70,8

29577,2

73,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

14950,9

53,3

21081,6

54,5

25918,6

54,7

16809,1

37,9

17114,2

40,7

16633,4

41,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

875,8

3,1

1023,5

2,6

1169,6

2,5

1452,3

3,3

1438,1

3,4

1364,8

3,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

2498,5

8,9

3136,3

8,1

4050,6

8,6

4716,7

10,6

3863,8

9,2

3917,6

9,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

814,0

2,9

738,2

1,9

482,7

1,0

1456,5

3,3

338,8

0,8

326,1

0,8

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

217,5

0,8

283,8

0,7

443,3

0,9

442,4

1,0

553,2

1,3

646,1

1,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

578,1

2,1

647,2

1,7

935,8

2,0

1339,9

3,0

1357,2

3,2

1738,8

4,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів

24+25

306,6

1,1

408,3

1,1

939,8

2,0

1464,1

3,3

1515,4

3,6

1769,8

4,4

машинобудування

26+27+28+29+30

1233,2

4,4

1799,0

4,7

2701,4

5,7

3052,7

6,8

2761,2

6,6

2477,7

6,2

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

162,6

0,6

170,1

0,4

193,6

0,4

229,5

0,5

199,1

0,5

319,0

0,8

виробництво електричного устатковання

27

268,2

0,9

296,9

0,8

428,3

0,9

501,4

1,1

473,5

1,1

376,2

0,9

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

495,0

1,8

689,1

1,8

1075,6

2,3

819,3

1,8

844,3

2,0

739,2

1,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

307,4

1,1

642,9

1,7

1003,9

2,1

1502,5

3,4

1244,3

3,0

1043,3

2,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

310,9

1,1

468,3

1,2

613,3

1,3

736,8

1,7

814,4

2,0

702,9

1,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3658,2

13,0

6228,3

16,1

7311,9

15,4

8748,0

19,7

8805,3

21,0

8183,4

20,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

338,1

1,2

421,7

1,1

602,5

1,3

676,0

1,5

812,0

1,9

798,7

2,0

                    

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).