Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

Промисловість1

12153,4

100,0

15251,1

100,0

19396,4

100,0

18769,3

100,0

21901,5

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

881,4

7,2

2087,2

13,7

2428,8

12,5

2189,2

11,6

2190,4

10,0

Переробна промисловість

9017,1

74,2

9915,0

65,0

13530,9

69,8

13359,1

71,2

16404,4

74,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

5563,4

45,8

6009,1

39,4

9935,2

51,2

9654,9

51,5

11105,5

50,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

369,7

3,0

373,9

2,5

413,5

2,1

402,5

2,2

564,5

2,6

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

1233,1

10,1

1392,0

9,1

1442,3

7,4

1600,4

8,5

2293,8

10,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

к

к

к

к

к

к

125,9

0,7

644,7

2,9

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

201,8

1,7

142,0

0,9

109,8

0,6

138,4

0,7

165,5

0,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

к

к

к

к

к

к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

230,7

1,9

241,5

1,6

267,6

1,4

287,9

1,5

376,1

1,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів

183,9

1,5

278,7

1,8

206,7

1,1

213,4

1,1

239,4

1,1

машинобудування

662,8

5,5

819,3

5,4

844,7

4,4

773,0

4,1

809,9

3,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

126,4

1,1

134,9

0,9

172,9

0,9

165,8

0,9

150,0

0,7

виробництво електричного устатковання

76,8

0,6

130,5

0,9

116,2

0,6

109,2

0,6

146,5

0,7

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

128,1

1,1

124,1

0,8

183,7

1,0

186,5

1,0

224,4

1,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

331,5

2,7

429,8

2,8

371,9

1,9

311,5

1,6

289,0

1,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

131,6

1,1

146,9

1,0

164,8

0,8

162,7

0,9

205,0

0,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2017,5

16,6

2961,8

19,4

3167,9

16,3

2963,1

15,8

3032,1

13,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

237,4

2,0

287,1

1,9

268,8

1,4

257,9

1,4

274,6

1,3

 

 

 

 

 

(продовження таблиці)

 

2015

2016

2017

2018

2019

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

Промисловість1

28063,8

100,0

38682,1

100,0

47369,4

100,0

44374,2

100,0

42020,3

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2282,0

8,1

2445,9

6,3

2199,9

4,6

3479,7

7,9

2646,7

6,3

Переробна промисловість

21785,5

77,7

29586,2

76,5

37255,1

78,7

31470,5

70,9

29756,3

70,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

14950,9

53,3

21081,6

54,5

25918,6

54,7

16809,1

37,9

17114,2

40,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

875,8

3,1

1023,5

2,6

1169,6

2,5

1452,3

3,3

1438,1

3,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

2498,5

8,9

3136,3

8,1

4050,6

8,6

4716,7

10,6

3863,8

9,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

814,0

2,9

738,2

1,9

482,7

1,0

1456,5

3,3

338,8

0,8

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

217,5

0,8

283,8

0,7

443,3

0,9

442,4

1,0

553,2

1,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

578,1

2,1

647,2

1,7

935,8

2,0

1339,9

3,0

1357,2

3,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів

306,6

1,1

408,3

1,1

939,8

2,0

1464,1

3,3

1515,4

3,6

машинобудування

1233,2

4,4

1799,0

4,7

2701,4

5,7

3052,7

6,8

2761,2

6,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

162,6

0,6

170,1

0,4

193,6

0,4

229,5

0,5

199,1

0,5

виробництво електричного устатковання

268,2

0,9

296,9

0,8

428,3

0,9

501,4

1,1

473,5

1,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

495,0

1,8

689,1

1,8

1075,6

2,3

819,3

1,8

844,3

2,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

307,4

1,1

642,9

1,7

1003,9

2,1

1502,5

3,4

1244,3

3,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

310,9

1,1

468,3

1,2

613,3

1,3

736,8

1,7

814,4

2,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3658,2

13,0

6228,3

16,1

7311,9

15,4

8748,0

19,7

8805,3

21,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

338,1

1,2

421,7

1,1

602,5

1,3

676,0

1,5

812,0

1,9

                           

1 Інформація сформована із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.