Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні–липні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

21781705,2

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

17067663,5

78,4

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

1975291,8

9,1

   Переробна промисловість

C

15092371,7

69,3

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 і тютюнових виробів

10-12

8556650,5

39,3

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

574158,2

2,6

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

2311406,5

10,6

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

273280,0

1,3

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

861201,4

4,0

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

514038,2

2,4

 машинобудування

26-30

1453817,5

6,7

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

4314227,4

19,8

   Водопостачання; каналізація, поводження

   з відходами

E

399814,3

1,8

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.