Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні 2022 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

3420970,6

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

2457835,8

71,8

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

413253,6

12,1

   Переробна промисловість

C

2044582,2

59,7

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 і тютюнових виробів

10-12

1238189,4

36,2

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

86055,4

2,5

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

279139,8

8,2

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

58759,6

1,7

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

62772,5

1,8

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

84518,6

2,5

 машинобудування

26-30

154181,7

4,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та

   кондиційованого повітря

D

902706,8

26,4

   Водопостачання; каналізація,

   поводження з відходами

E

60428,0

1,8

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.