Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році

(остаточні дані)

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

99,6

98,8

96,1

92,7

91,2

91,0

91,6

91,6

91,9

92,6

92,7

93,2

 Добувна та переробна промисловість

B+C

102,3

101,0

97,1

92,4

90,5

89,9

90,5

90,4

90,7

91,5

91,6

92,0

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

101,3

99,3

99,1

99,4

98,8

98,5

98,2

97,3

97,2

96,9

96,6

96,6

  Переробна промисловість

С

103,0

101,9

96,0

88,7

86,2

85,3

86,5

86,9

87,5

88,8

89,2

89,8

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

108,8

100,1

98,3

98,7

98,9

97,5

95,8

94,1

93,5

95,8

95,7

95,2

    текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

74,0

79,6

73,3

67,0

63,2

65,6

70,2

71,6

74,9

75,1

75,3

76,5

    виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна

    діяльність

16-18

136,9

137,5

117,0

93,5

82,6

78,7

81,4

82,5

83,4

85,2

87,2

88,3

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

148,4

156,6

146,9

128,5

124,5

122,2

118,4

116,6

112,5

108,1

106,7

105,1

    виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових

    виробів, іншої  неметалевої мінеральної

    продукції

 22, 23

116,9

106,0

99,4

97,4

94,4

100,4

106,4

111,0

118,4

123,1

126,7

127,1

    металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

107,6

101,0

102,6

99,4

96,5

95,3

93,2

95,5

98,4

100,7

99,5

100,2

    машинобудування

26-30

77,9

80,0

75,6

60,2

61,0

62,0

65,5

67,0

65,7

65,5

63,6

66,7

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого повітря  

D

90,0

90,8

92,2

93,7

94,2

96,2

97,1

97,6

98,0

98,0

98,2

99,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.