Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

(остаточні дані)

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

82,8

91,3

95,0

96,0

97,3

94,7

93,0

91,7

91,5

90,1

88,9

89,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

78,0

89,4

94,8

95,7

97,3

94,4

92,5

91,1

90,9

89,4

88,0

89,3

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

102,7

107,0

106,6

106,1

105,1

104,6

103,9

104,0

103,7

103,4

103,1

102,6

  Переробна промисловість

С

71,3

84,9

91,8

93,1

95,3

92,0

89,9

88,2

88,0

86,3

84,8

86,4

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

53,1

79,3

91,8

93,0

96,5

92,7

90,1

87,0

85,9

82,6

80,0

82,0

    текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

92,6

82,7

83,4

85,3

82,9

79,6

78,8

79,7

80,2

82,7

82,8

82,2

    виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна

    діяльність

16-18

75,9

78,3

76,9

79,3

84,2

83,2

82,3

82,5

85,8

86,7

87,9

90,5

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

127,7

109,0

99,3

100,1

101,8

97,4

95,1

96,4

100,2

101,8

101,4

103,0

    виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових

    виробів, іншої  неметалевої мінеральної

    продукції

 22, 23

95,8

102,3

108,1

110,6

111,5

107,8

106,8

104,9

103,9

101,6

100,2

100,9

    металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

148,7

152,1

149,1

144,3

152,3

146,9

150,7

147,1

140,6

133,2

130,0

128,3

    машинобудування, крім ремонту і монтажу

    машин та устатковання

26-30

105,0

79,8

79,3

81,1

75,3

75,3

74,0

75,7

77,1

79,1

80,7

81,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого повітря  

D

99,7

98,0

95,6

96,8

97,4

96,2

95,7

95,1

94,8

94,2

93,6

92,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.