Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

102,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Добувна та переробна промисловість

B+C

103,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

104,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Переробна промисловість

С

102,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

115,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

107,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

88,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

19

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

74,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво гумових і пластмасових виробів,

    іншої  неметалевої мінеральної продукції

 22, 23

86,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

122,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    машинобудування

26-30

65,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Постачання електроенергії, газу, пари та

  кондиційованого повітря  

D

98,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.