Індекси  промислової продукції за видами діяльності

за 2021 рік

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Грудень 2021

до

листопада 2021

Грудень 2021

до

грудня 2020

2021

до

2020

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

105,4

102,7

97,6

 Добувна та переробна промисловість

B+C

104,8

105,1

97,6

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

109,5

104,5

92,4

  Переробна промисловість

С

103,0

105,3

100,3

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

100,8

118,5

93,3

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

89,3

78,3

83,1

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

84,8

95,9

105,1

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,0

85,4

83,0

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

89,8

97,5

105,2

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

97,5

115,3

110,5

    машинобудування

26-30

163,5

107,0

141,7

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

108,3

92,7

97,7

 

 

 

 

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.