Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січнівересні 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Вересень 2021

до

серпня 2021

Вересень 2021

до

вересня 2020

Січень–вересень 2021

До

 січня–вересня 2020

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

102,3

95,4

96,6

 Добувна та переробна промисловість

B+C

102,2

94,3

96,4

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

97,4

98,3

90,0

  Переробна промисловість

С

104,7

92,4

100,1

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

94,8

75,7

89,4

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

135,1

74,2

82,8

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

97,0

98,5

110,7

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,5

81,8

82,9

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,7

77,6

109,6

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

112,7

105,7

108,6

    машинобудування

26-30

128,1

168,2

147,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

103,3

101,6

97,7

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.