Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січнісерпні 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Серпень 2021

до

липня 2021

Серпень 2021

до

серпня 2020

Січень–серпень 2021

До

січня–серпня 2020

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

98,9

96,7

96,8

 Добувна та переробна промисловість

B+C

98,1

96,5

96,7

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

110,5

100,5

89,0

  Переробна промисловість

С

92,5

94,5

101,2

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

100,1

94,4

91,2

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

79,1

67,3

84,4

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

85,1

95,0

112,5

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85,0

86,0

83,0

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

83,5

90,2

115,6

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

87,8

103,0

108,8

    машинобудування

26-30

100,1

137,9

145,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

103,4

98,0

97,2

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.