Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–червні 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Червень 2021

до

травня 2021

Червень 2021

до

червня 2020

Січень–червень 2021

до

січня–червня 2020

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

97,7

99,2

96,8

 Добувна та переробна промисловість

B+C

97,3

100,8

96,7

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

96,3

91,7

87,2

  Переробна промисловість

С

97,9

106,1

102,4

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

81,1

93,5

90,5

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

124,2

95,4

90,6

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

119,4

114,5

117,8

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

92,6

69,9

80,5

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

134,0

145,3

125,1

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

125,1

131,0

105,5

    машинобудування

26-30

67,6

131,6

147,1

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

99,6

91,4

97,6

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.