Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–травні 2020 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Травень 2020

до

квітня 2020

Травень 2020

до

травня 2019

Січень–травень 2020

До

 січня–травня 2019

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

102,1

85,6

91,5

 Добувна та переробна промисловість

B+C

104,9

83,7

90,8

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,8

97,5

99,0

  Переробна промисловість

С

107,7

76,8

86,5

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

98,7

99,5

98,6

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

82,1

54,0

70,2

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

130,8

53,4

82,3

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

118,2

109,4

124,5

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

116,4

74,6

83,0

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

101,7

80,8

93,2

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

180,0

66,2

61,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

90,1

96,8

94,2

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.