Індекси  промислової продукції за видами діяльності

за січень 2022 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень 2022

до

грудня 2021

Січень 2022

до

січня 2021

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

85,2

102,2

 Добувна та переробна промисловість

B+C

82,8

103,3

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

102,4

104,4

  Переробна промисловість

С

74,8

102,7

    з неї

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

87,6

115,0

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

83,5

107,5

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

90,7

88,5

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

81,4

74,8

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

72,4

86,2

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

65,1

122,4

    машинобудування

26-30

29,3

65,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

96,8

98,1

 

 

 

 

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.