Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2021 році1

(остаточні дані)

 

    (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-

лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

 

Промисловість

В+С+D

2824953,0

5760678,6

9171071,4

12403593,8

15448151,8

18461589,1

21839078,7

24891183,2

27937911,4

31299619,1

34941074,4

39512726,8

100,0

  Добувна та переробна промисловість

В+С

1947086,0

3961588,0

6557120,0

9154472,2

11713590,4

14235532,7

17124633,0

19639475,7

22104227,7

24758974,8

27571474,5

31165756,4

78,9

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В

238455,5

455567,0

666041,5

1044157,8

1357575,3

1646906,1

2022386,1

2330404,5

2717354,5

3120617,5

3531806,8

3953045,9

10,0

   Переробна промисловість

С

1708630,5

3506021,0

5891078,5

8110314,4

10356015,1

12588626,6

15102246,9

17309071,2

19386873,2

21638357,3

24039667,7

27212710,5

68,9

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1003117,3

2007556,7

3443760,1

4674572,5

5961094,9

7206803,4

8556650,5

9666876,1

10598567,6

11684870,6

12921752,6

14743801,2

37,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

71097,0

158338,4

273490,8

352414,8

417796,0

496128,3

574158,2

654543,6

744429,0

830122,3

921808,0

1077938,2

2,7

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

239862,6

506950,8

840829,1

1160906,1

1481789,4

1865729,8

2308477,0

2675717,8

3074112,8

3416407,6

3768649,8

4127951,2

10,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

32412,7

68206,1

102622,3

145704,0

185916,7

225560,6

276209,5

325570,3

381037,8

435857,9

491770,0

542712,3

1,4

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

49132,3

118175,1

203668,4

318038,6

453743,6

653348,6

861212,9

1017842,5

1171270,8

1346588,6

1470372,1

1584858,7

4,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

50761,5

114778,2

192312,1

262577,3

335818,1

418403,2

518703,0

608496,7

704234,1

808034,1

942861,7

1057033,9

2,7

машинобудування

26-30

198618,2

380187,1

636612,9

908419,0

1152305,4

1266692,2

1452768,9

1703504,0

1947367,4

2235116,7

2525211,5

2969695,6

7,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

820688,1

1691249,5

2448409,7

3024897,9

3454611,3

3887043,2

4314631,4

4789204,1

5312837,9

5967047,1

6735604,8

7653301,4

19,4

  Водопостачання;    каналізація, поводження з відходами

Е

57178,9

107841,1

165541,7

224223,7

279950,1

339013,2

399814,3

462503,4

520845,8

573597,2

633995,1

693669,0

1,8

____________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними   продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2022р.).

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.