Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

(остаточні дані)

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

92,8

90,0

92,0

94,8

96,2

96,7

96,7

96,8

96,6

96,7

97,1

97,6

 Добувна та переробна промисловість

B+C

92,2

87,9

90,5

93,8

95,7

96,5

96,6

96,7

96,4

96,3

96,9

97,6

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

86,3

84,6

84,6

84,7

86,3

87,2

87,4

89,0

89,9

90,7

91,4

92,5

  Переробна промисловість

С

95,8

89,8

93,9

99,2

101,3

102,1

102,0

101,1

100,1

99,3

99,8

100,3

    з неї

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

101,9

89,6

88,4

84,4

85,8

86,3

86,7

87,2

85,5

84,9

87,1

89,7

    текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

68,0

70,1

78,1

87,2

89,9

90,9

87,7

84,6

83,0

81,9

83,6

83,1

    виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна

    діяльність

16-18

103,8

99,4

109,2

121,9

120,7

120,0

117,8

114,5

112,6

109,8

107,7

106,9

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

84,7

81,2

77,7

80,3

82,5

80,2

82,3

82,8

82,7

83,1

82,9

83,0

    виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових

    виробів, іншої  неметалевої мінеральної

    продукції

 22, 23

109,1

101,3

107,5

115,9

119,5

125,2

120,6

115,6

109,6

106,8

105,9

105,3

    металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

72,4

88,6

95,6

104,8

106,3

110,9

114,9

113,9

113,3

110,8

113,6

113,1

    машинобудування

26-30

93,6

94,5

104,4

137,0

155,2

151,9

151,5

151,4

154,8

162,1

156,9

148,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого повітря  

D

95,0

98,6

98,0

99,1

98,6

97,6

97,1

97,2

97,7

98,6

98,3

97,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.