Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1

(остаточні дані)

 

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

 

Промисловість

В+С+D

2596556,2

5251709,0

8087801,2

11096644,7

14086953,2

16851198,4

19739175,3

22616420,7

25191540,5

27847082,2

30896721,2

34283443,0

100,0

  Добувна та переробна промисловість

В+С

1598609,4

3435903,5

5509295,8

7998514,8

10553129,7

12905633,6

15374706,5

17845738,4

20022011,4

22167350,6

24536900,2

27185146,5

79,3

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В

307202,1

550870,7

724448,4

1289685,8

1609175,6

1748254,4

2050690,6

2325934,6

2526954,8

2802162,1

3071323,8

3451223,9

10,1

   Переробна промисловість

С

1291407,3

2885032,8

4784847,4

6708829,0

8943954,1

11157379,2

13324015,9

15519803,8

17495056,6

19365188,5

21465576,4

23733922,6

69,2

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

697023,6

1605564,1

2746908,5

3891540,4

5332198,0

6808832,4

8102680,6

9401886,0

10590761,7

11560524,0

12713810,8

14123118,8

41,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

72206,7

142797,8

235920,8

315268,2

390398,3

454981,7

545360,6

635122,7

709246,5

823813,2

897258,2

953566,3

2,8

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

173470,7

380312,5

627995,7

911513,1

1225563,5

1497504,5

1817110,3

2127104,9

2402217,0

2683168,7

2921207,3

3133921,3

9,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

27740,7

57371,1

91079,2

118023,6

154313,6

191556,2

237424,2

282606,7

337948,6

388422,8

433543,7

476983,0

1,4

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

49647,1

113680,8

178458,5

268772,4

386329,1

499794,5

614453,4

726361,0

832895,4

927023,0

1005533,5

1060915,5

3,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

59821,5

122057,2

182920,9

251307,4

320184,9

371874,7

440803,4

504937,7

560594,1

643125,2

697721,3

755566,1

2,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

143927,6

333069,1

517959,7

680023,1

785332,0

897559,5

1065986,5

1265973,6

1400701,7

1591401,1

1963477,3

2323614,7

6,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

965118,0

1748109,5

2473487,3

2955981,7

3354269,1

3725113,7

4105498,3

4475085,6

4836441,6

5309715,3

5952487,1

6650872,1

19,4

  Водопостачання;    каналізація, поводження з відходами

Е

32828,8

67696,0

105018,1

142148,2

179554,4

220451,1

258970,5

295596,7

333087,5

370016,3

407333,9

447424,4

1,3

____________________

1Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними   продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.