Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1

(остаточні дані)

 

    (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї реалі-зованої продук-ції

 

Промисловість

В+С+D

2313592,8

4949912,5

7693014,3

10128698,1

12838619,6

15738832,4

18883311,2

22068056,2

24823081,2

28156238,1

31701617,8

35997115,0

100,0

  Добувна та переробна промисловість

В+С

1529996,7

3415091,9

5388754,5

7388676,4

9730241,9

12268646,9

15044734,1

17854942,0

20242176,3

23088567,5

25941166,9

29452823,4

81,8

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В

284979,3

630465,4

865168,0

1170344,8

1555272,0

1881534,2

2226423,4

2636625,2

3015401,0

3536998,0

3818132,7

4152003,9

11,5

   Переробна промисловість

С

1245017,4

2784626,5

4523586,5

6218331,6

8174959,9

10387112,7

12818310,7

15218316,8

17226775,3

19551569,5

22123034,2

25300819,5

70,3

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

547098,8

1267093,3

2097220,2

2887193,4

3976716,7

5273777,4

6711655,7

8109833,2

9346206,4

10814143,3

12423854,5

14770293,0

41,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

76110,4

163006,2

268860,8

348296,6

450084,7

530813,6

626403,2

703152,0

799299,2

896251,3

1001151,7

1090617,1

3,0

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

222736,0

516728,4

880279,7

1216907,4

1549674,9

1902103,2

2329809,2

2738203,7

2993506,1

3273484,5

3488039,9

3676008,5

10,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

24686,8

54303,3

92682,8

121912,0

150637,6

188058,3

228992,6

262310,0

298809,9

336941,8

371797,3

400216,8

1,1

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

53227,4

106135,3

164393,6

254090,9

369529,4

480895,7

603197,2

730082,7

814113,6

898447,3

983875,3

1038906,3

2,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

37883,4

79385,3

128067,1

173852,4

217396,9

261003,1

310708,0

360523,4

418045,4

474203,5

536308,6

596746,3

1,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

212831,1

459401,5

641982,0

854465,3

1012500,1

1237062,1

1420101,9

1643687,3

1808115,3

2026218,0

2396045,4

2720229,8

7,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

752791,2

1471970,8

2210354,4

2614164,7

2949622,6

3279588,4

3611433,6

3951706,4

4285497,9

4737900,4

5394252,7

6142590,2

17,1

  Водопостачання;    каналізація, поводження з відходами

Е

30804,9

62849,8

93905,4

125857,0

158755,1

190597,1

227143,5

261407,8

295407,0

329770,2

366198,2

401701,4

1,1

____________________

1Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними   продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.