Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

(остаточні дані)

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

100,8

94,6

94,4

93,3

93,8

94,7

97,1

98,5

98,7

98,7

99,1

99,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

101,4

93,3

91,1

90,4

91,5

92,9

95,8

97,5

97,7

97,9

98,3

98,4

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

106,4

106,1

105,9

101,5

100,1

99,9

99,3

100,2

101,2

102,2

103,0

103,2

  Переробна промисловість

С

100,1

90,5

87,9

88,0

89,6

91,4

95,1

96,9

97,0

97,0

97,3

97,5

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

100,5

83,1

79,7

80,6

83,6

85,6

90,1

93,2

93,6

93,5

94,5

95,2

    текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

100,5

99,5

99,3

103,6

107,6

109,6

108,0

107,0

106,4

105,3

105,2

106,5

    виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106,6

116,5

116,5

114,3

113,7

115,9

118,3

118,7

114,9

114,4

114,0

111,3

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення1

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

49,9

71,6

88,4

96,2

94,2

96,5

101,1

101,3

99,7

101,1

99,6

97,9

    виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів,

    іншої  неметалевої мінеральної продукції

 22, 23

90,8

89,1

84,4

82,3

84,0

85,6

87,2

88,8

90,0

91,0

90,5

89,3

    металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

97,4

107,0

109,9

107,1

104,5

107,2

108,3

109,2

114,7

119,1

118,4

120,7

    машинобудування, крім ремонту і монтажу

    машин та устатковання

26-30

120,4

105,8

95,5

89,3

87,2

84,9

86,4

83,9

83,4

83,6

82,2

81,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого повітря  

D

98,7

99,6

108,5

106,7

105,1

104,7

104,3

104,2

104,1

103,6

103,3

103,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.