Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році

(уточнені дані)

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

112,9

114,1

114,2

113,6

112,3

111,6

109,8

108,6

107,8

107,6

107,0

105,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

114,7

114,6

113,4

113,0

112,0

111,3

109,4

107,9

106,9

107,0

106,4

105,2

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

77,7

80,1

80,1

82,1

82,3

82,0

81,5

81,0

81,2

80,6

80,5

81,3

  Переробна промисловість

С

132,9

129,5

126,9

124,7

122,7

121,5

118,7

116,8

115,1

115,5

114,5

112,5

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

159,6

147,0

140,6

136,2

131,9

130,3

127,7

124,4

122,2

122,7

121,1

118,6

    Текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

109,9

118,4

130,0

132,0

130,9

131,7

124,9

122,2

120,6

118,0

118,6

117,8

    Виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

60,0

57,6

59,5

61,4

71,0

75,6

78,3

82,2

84,2

85,8

88,3

88,3

    Виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення1

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

    Виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

81,9

95,2

97,8

101,0

116,9

110,2

110,2

121,1

120,4

117,6

116,1

115,0

    Виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    Виробництво гумових і пластмасових виробів,

    іншої  неметалевої мінеральної продукції

 22, 23

114,0

110,3

101,2

99,3

99,4

97,4

95,9

95,8

96,9

96,8

96,6

98,7

    Металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

75,5

117,1

140,2

148,9

140,5

136,2

131,1

133,4

137,2

129,9

129,0

122,0

    Машинобудування, крім ремонту і монтажу

    машин та устатковання

26-30

179,9

183,9

174,0

171,9

161,5

147,5

129,6

126,2

121,7

124,0

121,4

116,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого повітря  

D

106,9

112,2

117,9

116,3

114,2

113,1

112,1

112,5

113,3

110,8

110,1

109,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.