Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році1 (уточнені дані)

 

    (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-

лютий

Січень-

березень

Січень-

квітень

Січень-

травень

Січень-

червень

Січень-

липень

Січень-

серпень

Січень-

вересень

Січень-

жовтень

Січень-

листопад

Січень-

грудень

 

Промисловість

В+С+D

1212566,4

2724321,9

4622344,6

6455415,7

8078252,9

9783700,4

11471941,8

13144846,4

14886549,3

16740040,1

18502572,5

20513725,3

 Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря

В+С+D

1196992,8

2691667,8

4569947,9

6380793,1

7976646,3

9657790,2

11319992,3

12972514,9

14692582,2

16515924,6

18237521,1

20229318,0

  Добувна та переробна промисловість

В+С

779506,5

1880078,3

3368818,4

4850089,9

6215383,8

7683675,6

9155983,9

10625878,2

12165721,0

13660308,9

14973514,3

16535292,2

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В

133039,5

246598,8

424714,1

565796,4

736981,7

938940,3

1062932,3

1225359,1

1365229,0

1539942,9

1679418,2

1834664,0

   Переробна промисловість

С

646467,0

1633479,5

2944104,3

4284293,5

5478402,1

6744735,3

8093051,6

9400519,1

10800492,0

12120366,0

13294096,1

14700628,2

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

371863,9

918466,5

1635284,0

2483952,2

3313377,9

4143103,8

4968215,9

5824370,5

6754620,2

7585945,9

8293385,1

9184824,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

39374,5

89648,5

161560,1

206443,1

252476,9

307157,6

384890,9

444875,1

522849,9

610421,6

689144,1

776125,7

    Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106524,0

336286,4

645570,6

853193,5

960469,1

1130075,9

1304550,4

1479952,7

1619060,6

1740320,4

1859572,2

1971122,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

...2

    Виробництво хімічних речовин хімічної продукції

20

9310,9

24341,0

43320,5

60052,3

75317,3

92292,7

113492,5

134223,6

154817,7

174750,4

200596,9

222234,5

    Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

20508,4

52479,3

102518,7

161323,3

208601,8

255454,1

305936,9

348662,1

397906,3

446092,3

487495,5

531659,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

10946,2

26703,2

43429,7

60469,2

78493,5

96686,5

121935,9

137662,9

156986,0

185248,7

205947,3

229133,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

45480,7

106723,0

189469,8

268097,1

340012,3

416794,5

517038,6

602883,5

722884,8

828445,3

940909,2

1106347,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

417486,3

811589,5

1201129,5

1530703,2

1761262,5

1974114,6

2164008,4

2346636,7

2526861,2

2855615,7

3264006,8

3694025,8

  Водопостачання; каналізація,

  поводження з відходами

Е

15573,6

32654,1

52396,7

74622,6

101606,6

125910,2

151949,5

172331,5

193967,1

224115,5

265051,4

284407,3

Забір, очищення та постачання води

36

7632,4

15107,5

22877,0

30306,9

38859,8

47166,9

55278,5

63496,1

71703,9

80035,0

88524,3

97080,9

____________________

1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2016р.).

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.