Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році

(уточнені дані)

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

86,3

85,6

86,0

87,5

86,9

86,6

87,5

87,5

88,2

89,0

89,9

91,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

85,6

86,1

87,4

89,0

87,8

87,2

88,0

87,7

88,6

89,1

90,1

91,5

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

91,9

90,1

88,3

85,7

84,1

82,7

82,3

82,1

81,7

82,2

82,1

81,2

  Переробна промисловість

С

82,8

84,5

87,1

90,4

89,2

88,8

90,0

89,7

91,1

91,5

92,9

95,2

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

79,1

85,0

89,6

97,2

99,3

97,6

98,9

97,2

98,8

99,9

101,4

104,1

    Текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

74,6

74,6

79,5

77,7

75,3

77,0

78,9

80,9

80,1

81,0

82,3

84,7

    Виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

94,7

98,7

95,8

90,0

76,4

71,5

66,6

63,3

61,8

61,0

59,0

58,8

    Виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення1

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

    Виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

92,7

86,6

98,0

97,1

84,2

92,3

92,2

92,5

91,7

90,3

91,1

93,2

    Виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

    Виробництво гумових і пластмасових виробів,

    іншої  неметалевої мінеральної продукції

 22, 23

68,4

83,8

108,3

109,2

102,8

104,9

107,1

107,7

105,2

103,7

103,9

102,1

    Металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

85,4

64,5

63,1

59,7

60,5

65,7

68,9

72,6

73,5

78,2

79,6

83,1

    Машинобудування, крім ремонту і монтажу

    машин та устатковання

26-30

63,6

63,7

62,6

62,7

60,7

65,7

76,6

82,7

88,2

86,2

92,1

96,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого повітря  

D

88,7

83,9

80,5

81,1

82,8

84,0

84,9

86,3

86,1

88,1

89,0

89,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

1Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.