Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

за 2003–2012 роки1, 2

(відсотків до попереднього року)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Промисловість

110,4

109,9

111,1

103,0

105,8

100,0

83,6

99,8

98,0

98,1

Добувна та переробна промисловість

110,2

110,7

111,8

103,2

105,4

99,8

83,0

99,3

97,5

99,9

Добувна промисловість

101,2

112,5

107,5

99,7

98,2

100,6

96,3

95,2

90,7

108,4

Переробна промисловість

110,9

110,3

111,8

103,4

106,3

99,7

78,3

101,1

100,2

96,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

112,2

104,7

110,2

98,7

107,6

99,0

90,8

102,6

97,4

102,4

Легка промисловість

86,8

132,6

99,8

100,4

97,9

91,4

47,6

101,1

93,6

90,4

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

114,6

112,1

99,3

97,7

98,8

105,6

75,8

90,7

107,3

91,9

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича  діяльність

131,7

117,6

124,7

104,8

99,4

120,7

89,2

114,9

98,1

99,2

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

132,1

161,0

129,5

125,7

99,5

92,9

50,7

86,8

99,0

114,1

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

154,0

129,9

112,3

120,8

110,2

91,9

45,0

93,1

153,4

82,4

Металургійне  виробництво та виробництво готових металевих виробів

124,2

135,2

141,0

146,7

143,6

111,5

61,1

160,6

119,6

79,8

Машинобудування

104,3

96,7

108,2

113,0

123,7

99,0

58,6

83,7

118,1

87,1

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

118,3

97,8

98,2

95,3

121,1

105,8

88,0

103,4

101,6

85,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

1 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).

2 Розрахунок індексів за 2003-2008рр. здійснювався ланцюговим методом на підставі помісячних індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах (без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води).

3 Згідно із Законом  України “Про державну статистику”, інформація конфіденційна.