Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Чернігівській області

в IV кварталі 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т. ч. реалізовано

послуг населенню

усього,

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

3266168,6

1333984,8

40,8

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

1281157,5

159389,5

12,4

Наземний і трубопровідний транспорт

49

394170,6

81734,6

20,7

Водний транспорт

50

к

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

779479,8

к

к

 

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

89592,7

45959,6

51,3

Тимчасове розміщування

55

14049,5

8239,7

58,6

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

75543,2

37719,9

49,9

Інформація та телекомунікації

J

158551,6

70180,9

44,3

Видавнича діяльність

58

к

к

к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

1699,3

к

к

Телекомунікації (електрозвязок)

61

97407,8

69549,7

71,4

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

57731,7

Надання інформаційних послуг

63

к

Операції з нерухомим майном

L

449349,9

26836,1

6,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

89204,1

11046,8

12,4

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

2998,1

к

к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

5745,0

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

42296,9

6915,8

16,4

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

8961,2

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

9837,5

3085,9

31,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

200609,5

64066,8

31,9

Оренда, прокат і лізинг

77

29689,0

Діяльність із працевлаштування

78

4981,3

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та повязана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

22510,4

1703,7

7,6

Обслуговування будинків і територій

81

100235,1

60271,1

60,1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

к

к

Освіта

P

58211,5

55972,4

96,2

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

893403,4

871235,4

97,5

Охорона здоровя

86

893403,4

871235,4

97,5

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

19371,1

12206,9

63,0

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

5805,1

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

1801,7

к

к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

11764,3

6894,5

58,6

 

Надання інших видів послуг

S

26717,3

17090,4

64,0

Ремонт компютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

3590,9

Надання інших індивідуальних послуг

96

23126,4

17090,4

73,9

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.