Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Чернігівській області

в III кварталі 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т. ч. реалізовано

послуг населенню

усього,

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

2103823,6

1035131,3

49,2

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

616404,3

130715,5

21,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

358301,5

65828,1

18,4

Водний транспорт

50

к

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

167926,6

к

к

 

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

81043,3

42532,6

52,5

Тимчасове розміщування

55

17718,9

11485,1

64,8

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

63324,4

31047,5

49,0

Інформація та телекомунікації

J

152560,2

69190,4

45,4

Видавнича діяльність

58

3036,2

к

к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

Телекомунікації (електрозвязок)

61

90298,7

68175,2

75,5

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

57381,6

Надання інформаційних послуг

63

к

Операції з нерухомим майном

L

301232,3

27569,8

9,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

67102,3

11268,9

16,8

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

3160,0

к

к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

4585,0

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

33417,2

7119,8

21,3

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

7453,7

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

Ветеринарна діяльність

75

8336,3

3160,7

37,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

177342,0

70939,4

40,0

Оренда, прокат і лізинг

77

18368,0

к

к

Діяльність із працевлаштування

78

4514,8

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та повязана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

24266,8

1520,6

6,3

Обслуговування будинків і територій

81

89512,1

63744,4

71,2

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

к

к

Освіта

P

37480,7

34618,6

92,4

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

635823,6

625227,4

98,3

Охорона здоровя

86

635823,6

625227,4

98,3

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

12848,6

8930,8

69,5

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

2008,9

837,6

41,7

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

3763,2

3615,5

96,1

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

7076,5

4477,7

63,3

 

Надання інших видів послуг

S

21986,3

14137,9

64,3

Ремонт компютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

2570,9

Надання інших індивідуальних послуг

96

19415,4

14137,9

72,8

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.