Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Чернігівській області

в II кварталі 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т. ч. реалізовано

послуг населенню

усього,

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1969312,0

1058165,2

53,7

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

516823,8

128005,2

24,8

Наземний і трубопровідний транспорт

49

332398,3

57098,3

17,2

Водний транспорт

50

к

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

89980,3

к

к

 

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

79296,0

35179,3

44,4

Тимчасове розміщування

55

13330,6

10584,5

79,4

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

65965,4

24594,8

37,3

Інформація та телекомунікації

J

151012,8

71374,3

47,3

Видавнича діяльність

58

2560,2

к

к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

Телекомунікації (електрозвязок)

61

88336,4

70304,6

79,6

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

58630,8

Надання інформаційних послуг

63

к

Операції з нерухомим майном

L

252382,8

23227,7

9,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

64410,3

12540,8

19,5

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

3737,3

к

к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

4018,0

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

31432,5

6213,7

19,8

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

6068,9

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

10052,3

5318,6

52,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

158946,6

63975,5

40,2

Оренда, прокат і лізинг

77

21462,5

к

к

Діяльність із працевлаштування

78

3936,4

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та повязана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

19375,6

1291,4

6,7

Обслуговування будинків і територій

81

73933,4

57740,8

78,1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

к

к

Освіта

P

31067,7

29721,8

95,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

684250,8

673062,3

98,4

Охорона здоровя

86

684250,8

673062,3

98,4

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8433,9

5472,6

64,9

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

2098,0

1142,5

54,5

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

3078,6

2856,3

92,8

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

3257,3

1473,8

45,2

 

Надання інших видів послуг

S

22687,3

15605,7

68,8

Ремонт компютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

1857,9

Надання інших індивідуальних послуг

96

20829,4

15605,7

74,9

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.