Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Чернігівській області

в I кварталі 2021 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т. ч. реалізовано

послуг населенню

усього,

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1845883,1

1025710,4

55,6

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

457387,3

123692,7

27,0

Наземний і трубопровідний транспорт

49

282767,2

56630,2

20,0

Водний транспорт

50

к

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

93836,3

к

к

 

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

79200,3

38002,2

48,0

Тимчасове розміщування

55

11604,5

8698,4

75,0

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

67595,8

29303,8

43,4

Інформація та телекомунікації

J

150537,6

74595,1

49,6

Видавнича діяльність

58

1601,2

к

к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

Телекомунікації (електрозвязок)

61

94188,7

73486,8

78,0

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

53507,5

Надання інформаційних послуг

63

к

Операції з нерухомим майном

L

242232,8

23476,6

9,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

53178,7

8778,2

16,5

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

2233,7

к

к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

5447,5

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

27205,4

5755,4

21,2

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

4619,8

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

5574,3

2073,3

37,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

141621,5

60062,7

42,4

Оренда, прокат і лізинг

77

14532,9

к

к

Діяльність із працевлаштування

78

2855,4

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та повязана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

18104,2

1215,6

6,7

Обслуговування будинків і територій

81

68114,4

56195,0

82,5

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

к

к

Освіта

P

41382,2

39480,5

95,4

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

655368,6

к

к

Охорона здоровя

86

к

к

к

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8147,8

к

к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

к

к

к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

4796,1

3112,8

64,9

 

Надання інших видів послуг

S

16826,3

12427,7

73,9

Ремонт компютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

1233,0

Надання інших індивідуальних послуг

96

15593,3

12427,7

79,7

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»  щодо конфіденційності статистичної інформації.