Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

 

Фактично

за січень

2015р.

Темпи зростання, %

 

січень

2015р. до

довідково:

січень

2014р.

до

січня

2013р.

 

грудня

2014р.

січня

2014р.

 

 

Обсяг реалізованої промислової

 

продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

16394670,42

х

х

х

 

 

Індекс промислової продукції

х

84,0

86,3

101,1

 

 

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

 

 

х

х

97,0

105,5

 

 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

120,32

х

63,04

 

99,75

 

Капітальні інвестиції3, тис.грн.

х

х

х

 

х

 

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

28682

х

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

Індекс будівельної продукції

х

х

123,6

 

112,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Вантажооборот, млн.ткм

26,0

57,9

67,2

 

113,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пасажирооборот, млн.пас.км

66,2

91,2

94,5

 

96,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Експорт товарів1, млн.дол. США

700,12

х

126,14

 

102,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Імпорт товарів1, млн.дол. США

528,12

х

90,14

 

107,55

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо1 (+, –), млн.дол. США

172,02

х

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Експорт послуг1,  млн.дол. США

20,62

х

96,94

 

267,95

 

 

 

 

 

 

 

 

Імпорт послуг1,  млн.дол. США

28,92

х

95,24

 

113,55

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо1 (+, –), млн.дол. США

–8,32

х

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі,

 

 

 

 

 

млн.грн.

1359,4

х

81,0

 

108,6

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата  одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

26902

107,36

108,27

 

107,44

   реальна, %

х

103,76

83,77

 

94,94

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати8, тис.грн.

18180,5

64,4

110,3

 

82,8

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

16,9

101,7

110,8

 

х

 

 

 

 

 

 

Індекс споживчих цін

х

103,6

131,2

 

100,09

__________________

1 Дані попередні.

2 Дані за 2014р.

3 Звітність квартальна.

4 2014р. у % до 2013р.

5 2013р. у % до 2012р.

6 Грудень 2014р. у % до листопада 2014р.

7 Грудень 2014р. у % до грудня 2013р.

8 Станом на 1 січня.

9 Січень 2014р. у % до грудня 2013р.