Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–березень

2014р.

Темпи зростання, %

березень

2014р. до

січень–березень

2014р.

до січня–березня

2013р.

довідково:

січень–

березень

2013р.

до січня–березня

2012р.

лютого

2014р.

березня

2013р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (товарів, послуг), млн.грн.

2236,91

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

105,5

100,5

100,7

88,2

Індекс обсягу сільськогосподарського

виробництва

х

х

х

100,6

101,6

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці

  на забій у живій вазі), тис.т

17,4

75,4

116,7

112,3

103,3

  молоко, тис.т

105,8

147,2

98,2

99,7

100,0

  яйця, млн.шт.

68,8

223,3

106,4

111,1

106,2

Капітальні інвестиції2, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла2, тис.м2

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

120,4

115,1

Вантажооборот, млн.ткм

141,5

114,1

113,8

111,6

72,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

207,6

110,3

100,4

98,1

86,5

Експорт товарів3, млн.дол.США

98,31

х

х

97,04

137,15

Імпорт товарів3, млн.дол.США

81,51

х

х

102,64

115,25

Сальдо3 (+, –)

16,81

х

х

х

х

Експорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо2 (+, –)

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

4003,0

х

х

114,2

111,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

24191

100,26

107,47

107,04

110,65

   реальна, %

х

99,56

106,97

107,14

111,95

Заборгованість із виплати заробітної плати8, млн.грн.

18,3

108,1

89,4

х

106,6

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

14,8

94,7

83,6

х

Х

Індекс споживчих цін

х

102,2

102,8

102,99

99,59

______________

1 Дані за січень–лютий 2014р.

2 Звітність квартальна.

3 Дані попередні.

4 Січень–лютий 2014р. у % до січня–лютого 2013р.

5 Січень–лютий 2013р. у % до січня–лютого 2012р.

6 Лютий 2014р. у % до січня 2014р.

7 Лютий 2014р. до лютого 2013р.

8 Станом на 1 березня.

9 Березень у % до грудня попереднього року.