Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень

2014р.

Темпи зростання, %

січень

2014р. до

довідково:

січень

2013р.

до січня

2012р.

грудня

2013р.

січня

2013р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

продукції (товарів, послуг)1, млнрн.

14128,52

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

93,3

100,6

89,8

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

105,5

104,8

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці

  на забій у живій вазі), тис

6,0

166,7

111,1

114,9

  молоко, тис

30,9

68,1

101,6

101,7

  яйця, млн.шт.

16,1

103,9

121,1

107,3

Капітальні інвестиції3, млнрн.

х

х

х

х

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис2

190,92

х

99,74

121,45

Індекс будівельної продукції

х

х

122,5

 

124,3

Вантажооборот, млнкм

38,7

68,7

113,3

 

77,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

70,1

96,2

96,9

 

88,1

Експорт товарів1, млн.долША

555,12

х

102,44

 

129,55

Імпорт товарів1, млн.долША

586,02

х

107,64

 

96,95

Сальдо1 (+, –), млн.долША

–30,92

х

х

 

х

Експорт послуг,  млн.долША

20,82

Х

261,44

 

111,65

Імпорт послуг,  млн.долША

30,22

Х

112,94

 

66,15

Сальдо (+, –), млн.долША

–9,42

х

х

 

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1262,2

х

108,6

 

112,4

Середньомісячна заробітна плата  одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

25042

107,16

108,27

 

108,54

   реальна, %

х

106,86

108,77

 

110,04

Заборгованість із виплати заробітної плати8, млнрн.

16,5

68,3

82,8

 

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

15,3

107,0

87,6

 

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

99,5

 

99,99

__________________

1 Дані попередні.

2 Дані за 2013р.

3 Звітність квартальна.

4 2013р. у % до 2012р.

5 2012р. у % до 2011р.

6 Грудень 2013р. у % до листопада 2013р.

7 Грудень 2013р. у % до грудня 2012р.

8 Станом на 1 січня.

9 Січень 2013р. у % до грудня 2012р.