Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–жовтень

2013р.

Темпи зростання, %

жовтень

2013р. до

січень–жовтень

2013р.

до січня–жовтня

2012р.

довідково:

січень–жовтень

2012р.

до січня–жовтня

2011р.

вересня

2013р.

жовтня

2012р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (товарів, послуг), млн.грн.

10235,21

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

105,9

90,8

87,8

100,2

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

103,4

104,8

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці

  на забій у живій вазі), тис.т

53,4

83,1

96,1

111,0

99,2

  молоко, тис.т

499,1

81,7

98,7

100,5

100,5

  яйця, млн.шт.

254,9

62,4

98,2

106,5

102,5

Капітальні інвестиції2, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

83,81

х

х

80,23

161,14

Індекс будівельної продукції

х

х

х

79,4

х

Вантажооборот, млн.ткм

476,6

96,9

88,2

77,0

67,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

762,5

103,4

91,8

90,5

111,1

Експорт товарів5, млн.дол.США

392,11

х

х

104,73

125,44

Імпорт товарів5, млн.дол.США

450,71

х

х

109,03

94,34

Сальдо (+, –)5

58,61

х

х

х

х

Експорт послуг,  млн.дол.США

14,41

х

х

270,63

101,44

Імпорт послуг,  млн.дол.США

15,61

х

х

100,63

51,84

Сальдо (+, –)

–1,21

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі5, млн.грн.

13187,2

х

х

109,6

113,4

Середньомісячна заробітна плата  одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

24751

96,06

105,27

108,73

117,74

   реальна, %

х

96,06

107,27

110,43

119,04

Заборгованість із виплати заробітної плати8, млн.грн.

15,6

102,6

86,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду9, тис. осіб

11,7

89,6

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,2

98,7

98,910

99,010

 

____________________________

1 Дані за січень–вересень 2013р.

2 Звітність квартальна.

3 Січень–вересень 2013р. у % до січня–вересня 2012р.

4 Січень–вересень 2012р. у % до січня–вересня 2011р.

5 Дані попередні.

6 Вересень 2013р. у % до серпня 2013р.

7 Вересень 2013р. у % до вересня 2012р.

8 Станом на 1 жовтня.

9 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України «Про зайнятість населення» та переглядом держслужбою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних поточного року з даними минулих років не коректне.

10 Жовтень у % до грудня попереднього року.