Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–вересень

2013р.

Темпи зростання, %

вересень

2013р. до

січень–вересень

2013р.

до січня–вересня

2012р.

довідково:

січень–вересень

2012р.

до січня–вересня

2011р.

серпня

2013р.

вересня

2012р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (товарів, послуг), млн.грн.

9126,21

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

94,5

91,4

87,4

100,9

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,0

102,4

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці

  на забій у живій вазі), тис.т

46,0

211,9

109,9

113,9

97,3

  молоко, тис.т

455,0

96,9

105,7

100,6

100,7

  яйця, млн.шт.

238,5

101,9

126,4

107,1

103,4

Капітальні інвестиції2, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла2, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

78,9

х

Вантажооборот, млн.ткм

427,5

99,0

91,3

75,9

68,0

Пасажирооборот, млн.пас.км

683,2

97,1

90,6

90,5

111,4

Експорт товарів3, млн.дол.США

347,21

х

х

106,44

125,85

Імпорт товарів3, млн.дол.США

395,51

х

х

108,74

93,75

Сальдо3 (+, –), млн.дол.США

–48,31

х

х

х

х

Експорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо2 (+, –), млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

11765,8

х

х

110,4

113,3

Середньомісячна заробітна плата  одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

24761

96,66

107,77

109,24

118,15

   реальна, %

х

97,16

109,67

110,94

119,45

Заборгованість із виплати заробітної плати8, млн.грн.

15,2

97,6

83,7

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду9, тис. осіб

13,0

94,0

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,1

98,5

98,710

99,010

__________________

1 Дані за січень–серпень 2013р.

2 Звітність квартальна.

3 Дані попередні.

4 Січень–серпень 2013р. у % до січня–серпня 2012р.

5 Січень–серпень 2012р. у % до січня–серпня 2011р.

6 Серпень 2013р. у % до липня 2013р.

7 Серпень 2013р. у % до серпня 2012р.

8 Станом на 1 вересня.

9 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України «Про зайнятість населення» та переглядом держслужбою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних поточного року з даними минулих років не коректне.

10 Вересень у % до грудня попереднього року.