Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–серпень

2013р.

Темпи зростання, %

серпень

2013р. до

січень–серпень

2013р.

до січня–серпня

2012р.

довідково:

січень–серпень

2012р.

до січня–серпня

2011р.

липня

2013р.

серпня

2012р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (товарів, послуг), млн.грн.

7916,81

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

103,1

79,9

86,8

101,9

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,3

101,8

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці

  на забій у живій вазі), тис.т

37,1

123,5

135,5

114,9

95,6

  молоко, тис.т

401,0

95,1

98,6

100,0

101,3

  яйця, млн.шт.

212,2

91,8

120,6

105,1

103,5

Капітальні інвестиції, млн.грн.

1102,32

х

х

122,23

х

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла4, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

82,9

х

Вантажооборот, млн.ткм

377,1

97,4

82,1

74,2

68,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

606,5

94,8

93,2

90,4

111,0

Експорт товарів5, млн.дол.США

302,01

х

х

107,76

123,77

Імпорт товарів5, млн.дол.США

337,91

х

х

109,96

91,77

Сальдо (+, –)5, млн.дол.США

–35,91

х

х

х

х

Експорт послуг4,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг4,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо4 (+, –), млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

10278,9

х

х

111,5

113,4

Середньомісячна заробітна плата  одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

24681

99,58

107,49

109,56

118,37

   реальна, %

х

99,58

109,19

111,16

119,37

Заборгованість із виплати заробітної плати10, млн.грн.

15,5

103,1

86,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду11, тис. осіб

13,8

96,5

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,5

98,6

98,612

98,812

__________________

1 Дані за січень–липень 2013р.

2 Дані за січень–червень 2013р.

3 Січень–червень 2013р. у % до січня–червня 2012р.

4 Звітність квартальна.

5 Дані попередні.

6 Січень–липень 2013р. у % до січня–липня 2012р.

7 Січень–липень 2012р. у % до січня–липня 2011р.

8 Липень 2013р. у % до червня 2013р.

9 Липень 2013р. у % до липня 2012р.

10 Станом на 1 серпня.

11 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України «Про зайнятість населення» та переглядом держслужбою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних поточного року з даними минулих років не коректне.

12 Серпень у % до грудня попереднього року.