Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

 

Фактично

за січень–травень

2013р.

Темпи зростання, %

травень

2013р. до

січень–травень

2013р.

до січня–травня

2012р.

довідково:

січень–травень

2012р.

до січня–травня

2011р.

квітня

  2013р.

травня

  2012р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (товарів, послуг), млн.грн.

4449,81

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

86,9

81,8

88,9

101,2

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,9

100,0

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці

  на забій у живій вазі), тис.т

26,5

59,4

151,9

106,9

99,6

 

  молоко, тис.т

222,4

114,2

98,6

99,7

101,6

  яйця, млн.шт.

126,4

94,3

102,0

103,8

105,2

Капітальні інвестиції, млн.грн.

464,62

х

х

152,33

х

 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла4, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

101,6

х

Вантажооборот, млн.ткм

226,0

104,1

67,8

71,4

71,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

361,8

101,1

84,8

86,1

109,6

 

 

Експорт товарів5, млн.дол.США

189,21

х

х

119,86

127,57

Імпорт товарів5, млн.дол.США

178,21

х

х

111,36

98,37

Сальдо (+, –)5, млн.дол.США

11,01

х

х

х

х

Експорт послуг,  млн.дол.США

8,22

х

х

489,13

110,68

Імпорт послуг,  млн.дол.США

13,32

х

х

179,73

83,08

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–5,12

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6006,8

х

х

111,3

117,1

 

Середньомісячна заробітна плата  одного працівника

 

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

23591

97,79

111,510

110,76

117,77

  

   реальна, %

х

98,19

113,310

112,06

117,27

 

Заборгованість із виплати заробітної плати11, млн.грн.

21,7

103,6

122,5

х

х

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду12, тис. осіб

15,9

94,2

х

х

х

 

Індекс споживчих цін

х

99,9

98,5

99,313

99,613

 

_____________________

1  Дані за січень–квітень 2013р.

2 Дані за січень–березень 2013р.

3 Січень–березень 2013р. у %  до січня–березня 2012р.

4 Звітність квартальна.

5 Дані попередні.

6 Січень–квітень 2013р. у % до січня–квітня 2012р.

7 Січень–квітень 2012р. у % до січня–квітня 2011р.

8 Січень–березень 2012р. у % до січня–березня 2011р.

9 Квітень 2013р. у % до березня 2013р.

10 Квітень 2013р. у % до квітня 2012р.

11 Станом на 1 травня.

12 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України «Про зайнятість населення» та переглядом держслужбою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних поточного року з даними минулих років не коректне.

13 Травень у % до грудня попереднього року.