Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–квітень

2013р.

Темпи зростання, %

квітень

2013р. до

січень–квітень

2013р.

до січня–квітня

2012р.

довідково:

січень–квітень

2012р.

до січня–квітня

2011р.

березня

  2013р.

квітня

  2012р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (товарів, послуг), млн.грн.

3170,31

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

108,3

99,6

90,8

100,5

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

102,5

100,9

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці

  на забій у живій вазі), тис.т

22,4

164,3

97,2

101,4

100,0

 

  молоко, тис.т

160,4

119,6

100,4

100,1

102,8

  яйця, млн.шт.

95,1

97,1

101,2

104,4

103,5

Капітальні інвестиції2, млн.грн.

х

х

х

х

х

 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

16,31

х

х

65,23

564,44

Індекс будівельної продукції

х

х

х

110,6

х

Вантажооборот, млн.ткм

175,5

101,2

73,0

72,5

72,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

286,9

103,8

88,1

87,2

106,1

 

 

Експорт товарів5, млн.дол.США

144,71

х

х

122,13

139,84

Імпорт товарів5, млн.дол.США

126,31

х

х

110,13

104,44

Сальдо (+, –)5, млн.дол.США

18,41

х

х

х

х

Експорт послуг6,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг6,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)6, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

4846,4

х

х

114,4

117,2

 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

23351

110,07

109,38

110,23

118,64

  

   реальна, %

х

109,87

110,98

111,53

117,34

 

Заборгованість із виплати заробітної плати9, млн.грн.

20,9

102,1

100,6

х

х

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду10, тис. осіб

16,9

95,5

х

х

х

 

Індекс споживчих цін

х

99,9

98,1

99,411

100,111

 

________________________________

1  Дані за січень–березень 2013р.

2 Звітність квартальна.

3 Січень–березень 2013р. у % до січня–березня 2012р.

4  Січень–березень 2012р. у % до січня–березня 2011р.

5 Дані попередні.      

6  У зв’язку з упровадженням нового комплексу електронної обробки інформації зі статистики зовнішньої торгівлі послугами, термін формування даних про експорт-імпорт послуг подовжено.

7 Березень  2013р. у % до лютого 2013р.

8  Березень 2013р. у % до березня 2012р.

9 Станом на 1 квітня.

10  У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України «Про зайнятість населення» та переглядом держслужбою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних поточного року з даними минулих років не коректне.

11 Квітень у % до грудня попереднього року.