Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–березень

2013р.

Темпи зростання, %

березень

2013р. до

січень–березень

2013р.

до січня–березня

2012р.

довідково:

січень–березень

2012р.

до січня–березня

2011р.

лютого

  2013р.

березня

  2012р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (товарів, послуг), млн.грн.

2010,61

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

104,8

82,9

88,3

101,1

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,6

100,7

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці

  на забій у живій вазі), тис.т

15,5

71,2

95,5

103,3

98,0

  молоко, тис.т

106,1

149,8

98,9

100,0

103,8

  яйця, млн.шт.

61,9

237,5

104,9

106,2

101,7

Капітальні інвестиції2, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла2, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

114,5

х

Вантажооборот, млн.ткм

125,6

108,9

70,9

71,7

73,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

211,5

106,6

84,3

86,4

106,1

Експорт товарів3, млн.дол.США

101,31

х

х

137,14

152,15

Імпорт товарів3, млн.дол.США

79,81

х

х

115,84

98,45

Сальдо (+, –)3, млн.дол.США

21,51

х

х

х

х

Експорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

3496,5

х

х

114,0

116,3

Середньомісячна заробітна плата  одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

22611

99,66

110,17

110,64

118,85

   реальна, %

х

99,86

111,57

111,94

116,85

Заборгованість із виплати заробітної плати8, млн.грн.

20,5

103,6

106,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду9, тис. осіб

17,7

98,2

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,8

98,4

99,510

99,910

 

________________________

1  Дані за січень–лютий 2013р.

2 Звітність квартальна.

3 Дані попередні.

4 Січень–лютий 2013р. у % до січня–лютого 2012р.

5  Січень–лютий 2012р. у % до січня–лютого 2011р.

6  Лютий  2013р. у % до січня 2013р.

7  Лютий 2013р. у % до лютого 2012р.

8 Станом на 1 березня.

9  У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України «Про зайнятість населення» та переглядом держслужбою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних поточного року з даними минулих років не коректне.

10 Березень у % до грудня попереднього року.