Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за

січень

2013р.

Темпи зростання,  %

січень 2013р. до

довідково:

січень

 2012р.

до

січня

2011р.

грудня

2012р.

січня

2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

14217,72

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

87,6

89,1

100,6

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

104,8

100,6

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на

  забій у живій вазі), тис.т

5,4

94,7

114,9

94,0

  молоко, тис.т

30,4

70,7

101,7

105,3

  яйця, млн.шт.

13,3

95,0

107,3

98,4

Капітальні інвестиції3,  млн.грн.

х

х

х

х

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

191,42

х

121,44

98,55

Індекс будівельної  продукції

х

26,2

129,8

74,2

Вантажооборот, млн.ткм

34,1

74,3

77,5

74,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

72,3

97,4

88,1

108,2

Експорт товарів1, млн.дол.США

542,42

х

129,54

128,95

Імпорт товарів1, млн.дол.США

544,82

х

96,94

147,65

Сальдо (+, –)1, млн.дол.США

–2,42

х

х

х

Експорт послуг1,  млн.дол.США

7,72

х

108,04

114,75

Імпорт послуг1,  млн.дол.США

26,72

х

65,84

203,65

Сальдо (+, –)1, млн.дол.США

–19,02

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1156,6

х

112,4

119,4

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

   номінальна, грн.

23082

106,26

113,07

116,94

   реальна, %

х

106,16

114,57

118,44

Заборгованість  із виплати заробітної плати8,  млн.грн.

19,9

69,1

99,5

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

17,4

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

98,9

99,89

_________________

1 Дані попередні.      

2  Дані за 2012р.

3 Звітність квартальна.

4 2012р. у % до 2011р.

5  2011р. у % до 2010р.

6 Грудень 2012р. у % до листопада 2012р.

7  Грудень 2012р. у % до грудня 2011р.

8 Станом на 1 січня.

9 Січень 2012р. у % до грудня 2011р.