Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за

2012р.

Темпи зростання,  %

грудень

2012р. до

2012р.

до

2011р.

довідково:

2011р.

до

2010р.

листопада

2012р.

грудня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової

 

 

 

 

 

продукції (товарів, послуг), млн.грн.

12961,71

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

100,7

97,8

100,0

98,0

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

107,9

129,9

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці

  на забій у живій вазі), тис.т

58,7

116,3

89,1

95,8

97,0

  молоко, тис.т

581,3

103,6

107,2

100,5

99,5

  яйця, млн.шт.

271,1

79,1

108,5

102,7

102,7

Капітальні інвестиції2, млн.грн.

х

х

х

х

х

Уведення в експлуатацію загальної площі житла2, тис.м2

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

533,73

х

х

91,7

114,6

Вантажооборот, млн.ткм

714,5

93,3

58,5

66,4

100,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

1002,3

85,8

97,0

110,4

88,3

Експорт товарів4, млн.дол.США

486,41

х

х

129,65

127,56

Імпорт товарів4, млн.дол.США

505,41

х

х

96,95

151,26

Сальдо (+, –)4

–19,01

х

х

х

х

Експорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2,  млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі4,

млн.грн.

14603,8

х

х

113,5

114,1

Середньомісячна заробітна плата  одного працівника

 

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

22921

99,27

114,98

117,45

115,66

 

   реальна, %

х

99,67

116,48

118,85

105,46

 

Заборгованість із виплати заробітної плати9, млн.грн.

28,8

159,3

135,3

х

х

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду,

тис. осіб

15,0

114,2

98,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

98,8

98,810

103,610

 

________________

1  Дані за січень–листопад 2012р.

2 Звітність квартальна.

3 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

4 Дані попередні.      

5  Січень–листопад 2012р. у % січня–листопада 2011р.

6 Січень–листопад 2011р. у % до січня–листопада 2010р.

7 Листопад 2012р. у % до жовтня 2012р.

8  Листопад 2012р. у % до листопада 2011р.

9 Станом на 1 грудня.

10 Грудень у % до грудня попереднього року.