Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–

листопад

2012р.

Темпи зростання,  %

листопад

2012р. до

січень–листопад

2012р.

до січня–листопада

2011р.

довідково:

січень–листопад

2011р.

до

січня–листопада

2010р.

жовтня

2012р.

листопада

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

11543,81

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

103,7

99,8

100,2

97,7

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

104,5

121,7

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на           

  забій у живій вазі), тис.т

53,0

63,6

76,6

96,5

98,6

  молоко, тис.т

538,3

92,8

94,1

100,0

100,2

  яйця, млн.шт.

257,1

106,0

100,6

102,4

102,7

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла2, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції,  млн.грн.

1492,43

х

х

107,14

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

466,35

х

х

97,3

110,6

Вантажооборот, млн.ткм

668,5

88,7

63,1

67,0

102,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

930,0

100,2

116,8

111,8

88,3

Експорт товарів6, млн.дол.США

428,71

х

х

128,67

127,88

Імпорт товарів6, млн.дол.США

462,01

х

х

95,87

157,08

Сальдо (+, –)6, млн.дол.США

33,31

х

х

х

х

Експорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

13210,4

х

х

113,4

113,9

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

22851

101,39

117,510

117,87

115,48

   реальна, %

х

101,49

119,210

119,07

104,98

Заборгованість із виплати заробітної плати11, млн.грн.

18,1

100,5

63,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

13,1

104,2

97,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,8

98,7

98,812

103,712

______________

1  Дані за січень–жовтень 2012р.

2 Звітність квартальна.

3 Дані за січень–вересень 2012р.

4 Січень–вересень 2012р. у % січня–вересня 2011р.

5 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

6 Дані попередні.      

7 Січень–жовтень 2012р. у % до січня–жовтня 2011р.

8 Січень–жовтень 2011р. у % до січня–жовтня 2010р.

9 Жовтень 2012р. у % до вересня 2012р.

10 Жовтень 2012р. у % до жовтня 2011р.

11 Станом на 1 листопада.

12 Листопад у % до грудня попереднього року.