Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–

жовтень

2012р.

Темпи зростання,  %

жовтень

2012р. до

січень–жовтень

2012р.

до січня–жовтня

2011р.

довідково:

січень–жовтень

2011р.

до

січня–жовтня

2010р.

вересня

2012р.

жовтня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

10374,41

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

103,6

94,7

100,2

97,1

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

104,8

122,0

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на           

  забій у живій вазі), тис.т

48,1

95,1

110,0

99,2

99,2

  молоко, тис.т

496,8

87,5

98,9

100,5

99,9

  яйця, млн.шт.

239,4

80,3

92,3

102,5

102,1

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

104,41

х

х

161,12

68,33

Капітальні інвестиції4,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

413,15

х

х

100,2

106,6

Вантажооборот, млн.ткм

618,9

100,3

61,8

67,3

104,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

842,3

102,0

111,1

111,1

88,6

Експорт товарів6, млн.дол.США

367,61

х

х

123,12

128,23

Імпорт товарів6, млн.дол.США

414,31

х

х

94,62

160,13

Сальдо (+, –)6, млн.дол.США

–46,71

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

5,31

х

х

101,42

109,13

Імпорт послуг, млн.дол.США

15,61

х

х

51,82

177,33

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–10,31

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

11924,1

х

х

113,4

114,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

22761

98,27

114,38

117,72

115,63

   реальна, %

х

98,27

115,98

119,02

104,53

Заборгованість із виплати заробітної плати9, млн.грн.

18,0

99,3

63,3

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

12,6

90,6

101,7

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

98,5

99,010

104,110

______________

1 Дані за січень–вересень 2012р.

2 Січень–вересень 2012р. у % до січня–вересня 2011р.

3  Січень–вересень 2011р. у % до січня–вересня 2010р.

4 Звітність квартальна.

5  За  даними  короткострокової  звітності,  якою  охоплені  великі, середні та вагомі за обсягами                                   

  малі підприємства.

6 Дані попередні.  

7 Вересень 2012р. у % до серпня 2012р.

8 Вересень 2012р. у % до вересня 2011р.

9 Станом на 1 жовтня.   

10 Жовтень у % до грудня попереднього року.