Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернігівської області

 

 

Фактично

за січень–

вересень

2012р.

Темпи зростання,  %

вересень

2012р. до

січень–вересень

2012р.

до січня–вересня

2011р.

довідково:

січень–вересень

2011р.

до

січня–вересня

2010р.

серпня

2012р.

вересня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

9276,01

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

88,0

92,6

100,8

96,6

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

102,4

115,5

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

  м’ясо (реалізація худоби та птиці на           

  забій у живій вазі), тис.т

40,4

261,3

105,2

97,3

98,1

  молоко, тис.т

452,1

90,4

96,2

100,7

99,2

  яйця, млн.шт.

222,7

97,2

102,5

103,4

100,8

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла2, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції2,  млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

348,23

х

х

105,2

99,4

Вантажооборот, млн.ткм

563,5

89,0

61,7

68,0

104,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

755,0

99,9

114,4

111,4

88,4

Експорт товарів4, млн.дол.США

321,61

х

х

124,05

128,36

Імпорт товарів4, млн.дол.США

364,21

х

х

93,85

165,16

Сальдо (+, –)4, млн.дол.США

–42,61

х

х

х

х

Експорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –)2, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі4, млн.грн.

10521,1

х

х

113,3

114,6

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

   номінальна, грн.

22671

96,37

117,28

118,15

115,76

   реальна, %

х

96,67

120,08

119,45

104,26

Заборгованість із виплати заробітної плати9, млн.грн.

18,1

100,9

61,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

13,9

94,3

103,4

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,2

98,4

99,010

104,210

______________

1  Дані за січень–серпень 2012р.

2 Звітність квартальна.

3  За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

4 Дані попередні.

5 Січень–серпень 2012р. у % до січня–серпня 2011р.

6 Січень–серпень 2011р. у % до січня–серпня 2010р.

7 Серпень 2012р. у % до липня 2012р.

8 Серпень 2012р. у % до серпня 2011р.

9 Станом на 1 вересня.

10 Вересень у % до грудня попереднього року.